โครงการ

โครงการศึกษาระบบรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน

โครงการส่งเสริมทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทย

โครงการโลจิสติกส์ จีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

งานวิจัยระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งบนลุ่มแม่น้ำลานช้าง-แม่โขง

งานวิจัยระบบเครือข่ายการขนส่งทางราง จีน-แหลมอินโดจีน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย

งานวิจัยยุทธศาสตร์ความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน

โครงการแรลลี่การค้าการลงทุนจีน-อาเซียน

consult@fareastlegalthailand.com

Tel: +662 668 5121, +662 668 5122

© 2018 Far East Legal Counsellors Ltd. All Rights Reserved