top of page

โครงการ

9.jpg

โครงการศึกษาระบบรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน

2.jpg

โครงการส่งเสริมทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทย

3.jpg

โครงการโลจิสติกส์ จีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

8.jpg

งานวิจัยระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งบนลุ่มแม่น้ำลานช้าง-แม่โขง

7.jpg

งานวิจัยระบบเครือข่ายการขนส่งทางราง จีน-แหลมอินโดจีน

5.png

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย

6.jpg

งานวิจัยยุทธศาสตร์ความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน

4.jpg

โครงการแรลลี่การค้าการลงทุนจีน-อาเซียน

bottom of page