Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
   
   

วางแผนการลงทุน

         ให้บริการงานวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน วางแผนด้านการเงิน ด้านภาษี การระดมทุน การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและการค้า รวมถึงการวางแผนเข้าร่วมค้าร่วมทุน (JV) การร่วมประกอบการ (Consortium) การครอบงำกิจการ (Take over) การควบกิจการ (Merger) การรวมกิจการ  (Amalgamation) การสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic partner) การวางแผนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีประสิทธิผล


Providing services on investment planning & strategic solution, financial and tax planning, fund raising, business connection, as well as, JV, Consortium, Take Over, Merger & Amalgamation and Strategic Partner arrangements, including the planning for obtaining trade benefits from any potential domestic or overseas state in order to achieve its goal efficiently.

3
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.